Setup Menus in Admin Panel

مشاوره

گروه الماس بران جوان مفتخر است در زمینه های زیر به شما خدمات مشاوره ارائه دهد.

بازاریابی و فروش عراق در خاورمیانه

مدیریت صادرات کالا/خدمات

راه اندازی کسب و کار جدید در عراق

گروه pexim متخصص ارائه مشاوره  جلسات،،راهکار، خدمات تحقیقاتیو اجرایی در حوزه توسعه بازار در عراق می باشد. ما با برگذاری جلسات ،نیازسنجی نموده و راهکار اختصاصی برای مشتریان ارائه می دهیم.پس از مذاکره،یا اجرای پروژهو توسعه همکاری از طریق مدیریت صادرات،تحقیقات مکمل بازاریابی…

خدمات مارکتینگ مشاور آگاه شما در بازار عراق هستیم و موفقیت های  ارزنده ای نیز در این را بدست آورده ایم.

طراحی و پشتیبانی :Masoudnikzad
Language